ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ

Εκεί, στο τέλος αυτής της μικρής αδιέξοδης διαδρομής, φαντάζομαι έναν άνθρωπο,

μόνο, να στέκει…. Σαν σε σημείο μετάβασης.

PIERS

Right there, at the end of this small deadline path, I imagine a person, standing all alone…

like being in a transition state.