ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ

Πέτρες στοιβαγμένες για να συγκρατήσουν λίγο νερό, να οριοθετήσουν διαδρομές.

Σα φλέβες ξεχειλισμένες αρμύρα και ήλιο, κρατάνε μέσα τους όλο το κυκλαδίτικο φως.

DRY STONE WALLS

Unearthed stones pilled up to hold in rain water, to form trails.

They look like veins flooded with sun and salt and they seem

to contain all of the Cycladic light.