ΕΛΙΕΣ

Συνομιλώ με τις ελιές. Οι ντροπαλές, μου αφηγούνται παραμύθια και ιστορίες

άλλες, χορεύοντας ακίνητες, με ρίζες βαθιές, ποζάρουν και με προκαλούν

να τις φωτογραφίσω. Συνομιλώ με τις ελιές…

OLIVE TREES

I talk with the olive trees. The shy ones usually tell me stories and fairytales;

others with deep roots that seem to be dancing still, pose for me and provoke me

to take their picture. I talk with the olive tries…