ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

Ο χρόνος σε παύση. Η ομορφιά αιώνια παγιδευμένη.

FROZEN BEAUTY

Time in pause. Beauty trapped for eternity.