«… εντάσσομαι στο τοπίο∙ η ανάγκη μου είναι να παγιδέψω σε μια εικόνα

αυτό που υπάρχει και αυτό που αισθάνομαι τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το φως μαζί με το συναίσθημα του φωτογράφου είναι τα υλικά που,

όταν συνυπάρξουν, οδηγούν στο να είναι μία φωτογραφία ουσιώδης …»

FINE ART & LANDSCAPE PHOTOGRAPHER

“…I get easily integrated in the landscape; my need, when taking a picture,

is to capture what exists and what I feel in that specific moment.

The light and the sentiment of the photographer are the materials,

which in coexistence, lead to an essential image…”